Czy można kleić Skaden?

Klejenie jest bardzo popularnym sposobem łączenia tworzyw sztucznych, gumy i innych materiałów niemetalicznych. Na zasadzie ogólnych prawidłowości fizykochemicznych, rozpuszczalności i wzajemnej tolerancji można stwierdzić, że do klejenia syntetyków wielkocząsteczkowych powinno się używać klejów sporządzonych z tych samych polimerów. Spośród dostępnych na rynku możemy wyróżnić kleje:

- fenolowe

- kleje na bazie polichlorku winylu

- kleje na bazie kwasów akrylowego i metakrylowego

- epoksydowe

- poliuretanowe

- kleje na bazie kauczuku naturalnego i syntetycznych

Spośród dostępnych na rynku najbardziej odpowiednie do łączenia PCW z innymi tworzywami sztucznymi jak i też z drewnem, metalami itp. są kleje na bazie polichlorku winylu i kleje poliuretanowe.

Kleje na bazie polichlorku winylu umożliwiają łączenie polichlorku winylu z metalami, drewnem i tworzywami sztucznymi. Kleje te są roztworami polichlorku winylu z rozpuszczalnikami organicznymi (octan etylu, octan butylu, dwuchloroetan, chlorek metylu, aceton). Występują w postaci gotowych do użycia cieczy lub galaretowatych mas, które po podgrzaniu przechodzą w stan ciekły i służą do klejenia na zimno miękkiego i twardego PCW. Dają spoiny termoplastyczne odporne na działanie wody, kwasów i zasad, olejów mineralnych i benzyny .

Kleje poliuretanowe w większości są dwuskładnikowe. Wiązanie kleju następuje w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy składnikami kleju. Ciekły klej przechodzi w stan stały i najczęściej jest już nierozpuszczalny. Składniki kleju są dobierane w zależności od zastosowania. Klejami poliuretanowymi można dobrze łączyć ze sobą trudno klejące się utwardzone wypraski z żywic fenolowych lub melaminowych, termoutwardzalnych. Wykorzystuje się je także do klejenia miękkiego PCW, poliizobutylenu, poliamidów i tioplastów oraz do klejenia skóry i drewna z tworzywami sztucznymi. Stosuje się je też do klejenia ze sobą poliamidów oraz do klejenia poliamidów z PCW, fenoplastami, polimerów fluorowych i polistyrenu. Spoiny klejów poliuretanowych są odporne na wpływy atmosferyczne i termiczne, wodę, słabe kwasy i zasady, oleje, tłuszcze, benzynę.

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności], aby dowiedzieć się więcej.