Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

W dniu 20 grudnia 2017 r. firma SANWIL POLSKA Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Prace B+R zmierzające do wdrożenia produkcji materiałów powlekanych na bazie poliuretanów wodnych lub bezrozpuszczalnikowych - bez toksycznych związków lotnych – dedykowanych branży motoryzacyjnej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Cel projektu:

Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na materiały powlekane zgłaszane przez przemysł motoryzacyjny. Jak wynika z tendencji i zmian zachodzących w strukturze rynku, przemysł transportowy globalnie jest najważniejszym odbiorcą materiałów powlekanych. Projekt koncentrował będzie się na przeprowadzeniu kompleksowych badań oraz wprowadzeniu na rynek materiałów tapicerskich dedykowanych branży motoryzacyjnej.

Prowadzone badania mają na celu eliminację toksycznych lotnych związków organicznych VOC), poprzez zastosowanie ekologicznych poliuretanów opartych na rozpuszczalnikach wodnych oraz poliuretanów bezrozpuszczalnikowych. Podstawowym założeniem badawczym projektu jest eliminacja toksycznych, lotnych związków organicznych do poziomu detekcji pomiarowej. Realizacja projektu umożliwi opracowanie technologii produkcji powlekania metodą transferową mieszanek poliuretanowych. Ma ona polegać na nanoszeniu warstwy spienionej poliuretanu metodą powlekania i uzyskaniu warstwy spienionej poliuretanu poprzez spienianie chemiczne przy użyciu poliuretanów bezrozpuszczalnikowych lub poprzez spienianie mechaniczne przy użyciu poliuretanów wodnych. Zastosowanie tej technologii spowoduje, iż uzyskane materiały tapicerskie będą przyjazne dla środowiska, a także będą odpowiedzią na potrzeby klientów branży motoryzacyjnej w zakresie podstawowych parametrów technicznych i mechanicznych. Poza eliminacją VOC do poziomu detekcji pomiarowej, planuje się uzyskanie parametrów wytrzymałościowych lepszych niż produkty dostępne obecnie na rynku, jak również zmniejszenie masy materiałów.

 

Planowane efekty:

  • przeprowadzenie prac B+R oraz wprowadzenie na rynek nowego wyrobu dla branży motoryzacyjnej
  • zwiększenie sprzedaży na rynku motoryzacyjnym

 

Wartość Projektu: 1 326 149,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 857 141,25 PLN

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności], aby dowiedzieć się więcej.