Jaką metodą sprawdza się odporność sztucznych skór na ścieranie?

Odporność sztucznych skór na ścieranie przeprowadza się w oparciu o normę  PN-EN ISO 5470-2: 2005 – płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi.

Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 2: Urządzenie ścierające Martindale’a.

Z materiału badanego z niesąsiadujących miejsc wycina się co najmniej cztery próbki robocze. Jeśli materiał poddany badaniu ma nieregularnie wytłoczony wzór lub nieregularnie nadrukowany wzór (łaty), pobierane są próbki robocze z miejsc tak wybranych, aby każda część wzoru była badana.

Próbka robocza umieszczana jest w uchwycie z zaciskiem pierścieniowym, który przytrzymuje próbkę roboczą wokół jej krawędzi, pozostawiając wzniesioną płaską okrągłą część poddawaną ścieraniu. Ścieranie odbywa się po płaszczyźnie stołu, gdzie jako ścieracz została użyta wełniana tkanina o określonych parametrach ściernych. Badanie jest wykonywane przy stałym nacisku 12±0,2kPa między uchwytem próbki roboczej i stołem ścierania. Próbka robocza porusza się względem stołu ścierania tworząc figurę Lissajous (patrz rysunek 1)

Rysunek 1 – Figura Lissajous

Rysunek 1 - Figura Lissajous

 

Próbka robocza poddawana jest ścieraniu do liczby obrotów podanych w Warunkach Technicznych. Po osiągnięciu zadanej wartości cykli, próbki sprawdza się w jasnym niebezpośrednim świetle pod kątem oznak uszkodzenia. Każda próbka robocza porównywana jest z kawałkiem tego samego materiału, który nie był ścierany, i ocenia się zaobserwowane zmiany zgodnie z tablicą 1 umieszczoną poniżej.

 

0 Żadne Bez zmian
 1  Bardzo małe Zmiana żywości barwy. Druk (jeśli jest) nie wykazuje zniszczenia. Nie naruszona wierzchnia warstwa.
2 Małe Zmiana żywości barwy. Druk (jeśli jest) częściowo lub całkowicie zniszczony. Wierzchnia warstwa nie naruszona, lub tylko bardzo powierzchniowo.
3 Średnie  Naruszona wierzchnia warstwa.
4 Duże Wierzchnia warstwa zniszczona na wskroś i naruszona środkowa warstwa lub pianka.
5 Całkowite  Pojawiło się podłoże wyrobu.
Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności], aby dowiedzieć się więcej.