OBUWIE I KALETNICTWOMATERIAŁY POMOCNICZE
Rodzaj powłoki:
Rodzaj nośnika:
Palność: