TAPICERKAMEBEL
Rodzaj powłoki:
Rodzaj nośnika:
Palność: