Moje próbki
Zawartość koszyka
Nie dodano żadnych próbek
Masz pytania?
Zadzwoń do nas
+48 16 676 15 00
Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 07:00 - 15:00
Projekty-fundusze UE

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

W dniu 8 listopada 2016 r. firma SANWIL POLSKA Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Umiędzynarodowienie działalności firmy SANWIL POLSKA poprzez opracowanie nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Cel projektu:
W wyniku realizacji projektu firma Sanwil Polska sp. z o. o. zakupiła usługę doradczą polegającą na przygotowaniu indywidualnego i profilowanego nowego Modelu Biznesowego internacjonalizacji.

Nowy model biznesowy firmy pozwoli rozpocząć oraz rozszerzyć działalność i obecność innowacyjnych produktów firmy (materiały typu MEDITAP i SANMED) na rynkach zagranicznych, pozwoli wprowadzić zmiany organizacyjne w firmie ukierunkowane na umiędzynarodowienie.

Planowane efekty:
wprowadzenia nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i surowcowych
zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych
stworzenie bazy informacji na temat konkurencji
pozyskanie informacji na temat najbardziej chłonnych rynków Unii Europejskiej
pozyskanie informacji dotyczących najbardziej najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych)
Wartość Projektu: 26 691,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 17 360,00 PLN

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

W dniu 20 grudnia 2017 r. firma SANWIL POLSKA Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Prace B+R zmierzające do wdrożenia produkcji materiałów powlekanych na bazie poliuretanów wodnych lub bezrozpuszczalnikowych - bez toksycznych związków lotnych – dedykowanych branży motoryzacyjnej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na materiały powlekane zgłaszane przez przemysł motoryzacyjny. Jak wynika z tendencji i zmian zachodzących w strukturze rynku, przemysł transportowy globalnie jest najważniejszym odbiorcą materiałów powlekanych. Projekt koncentrował będzie się na przeprowadzeniu kompleksowych badań oraz wprowadzeniu na rynek materiałów tapicerskich dedykowanych branży motoryzacyjnej.

Prowadzone badania mają na celu eliminację toksycznych lotnych związków organicznych VOC), poprzez zastosowanie ekologicznych poliuretanów opartych na rozpuszczalnikach wodnych oraz poliuretanów bezrozpuszczalnikowych. Podstawowym założeniem badawczym projektu jest eliminacja toksycznych, lotnych związków organicznych do poziomu detekcji pomiarowej. Realizacja projektu umożliwi opracowanie technologii produkcji powlekania metodą transferową mieszanek poliuretanowych. Ma ona polegać na nanoszeniu warstwy spienionej poliuretanu metodą powlekania i uzyskaniu warstwy spienionej poliuretanu poprzez spienianie chemiczne przy użyciu poliuretanów bezrozpuszczalnikowych lub poprzez spienianie mechaniczne przy użyciu poliuretanów wodnych. Zastosowanie tej technologii spowoduje, iż uzyskane materiały tapicerskie będą przyjazne dla środowiska, a także będą odpowiedzią na potrzeby klientów branży motoryzacyjnej w zakresie podstawowych parametrów technicznych i mechanicznych. Poza eliminacją VOC do poziomu detekcji pomiarowej, planuje się uzyskanie parametrów wytrzymałościowych lepszych niż produkty dostępne obecnie na rynku, jak również zmniejszenie masy materiałów.

Planowane efekty:
przeprowadzenie prac B+R oraz wprowadzenie na rynek nowego wyrobu dla branży motoryzacyjnej
zwiększenie sprzedaży na rynku motoryzacyjnym
Wartość Projektu: 1 326 149,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 857 141,25 PLN
Zakup surowców i materiałów do badań
Odpłatne korzystanie z urządzeń do badań
Zakup surowców i materiałów do badań
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.